Regulamin realizacji vouchera Hillwood x Ferment Group

 1. Realizacja vouchera będzie możliwa tylko w jednej z restauracji Ferment Group tj. Le Braci, Butchery&Wine Warszawa, Koneser Grill, Kieliszki na Próżnej, Rozbrat 20, Butchery&Wine Gdynia. Nie ma możliwości realizacji vouchera w kilku restauracjach. 
 2. Voucher ma nominał 500 pln brutto. W skład usług realizowanych na podstawie vouchera wchodzą: dania z aktualnego menu restauracji w łącznej kwocie nieprzekraczającej wartości vouchera, pełna obsługa kelnerska (voucher nie zawiera kosztów serwisu, przy grupach powyżej 5 osób doliczany jest serwis w wysokości 12,5% wartości rachunku), wina i alkohole twarde z aktualnego menu restauracji. Na voucher składa się zatem kompleksowe doświadczenie oferty restauracji, przy założeniu, że końcowy rachunek nie przekroczy kwoty vouchera.
 3. Limit kwotowy na voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość towaru lub usługi, którą posiadacz może nabyć od restauracji na podstawie vouchera.
 4. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny, nie ma możliwości wydawania z niego reszty, jeżeli kwota rachunku będzie niższa niż kwota vouchera. W sytuacji, gdy końcowa wartość rachunku przekroczy kwotę vouchera, jego właściciel jest zobowiązany do uregulowania należności powyżej wartości vouchera.
 5. Voucher jest ważny do 30 czerwca 2024 r. 
 6. Data ważności vouchera nie ulega przedłużeniu.
 7. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jednorazowo. Nie ma możliwości realizowania vouchera w częściach, niezależnie od jego wartości.
 8. W celu realizacji otrzymanego vouchera, niezbędna jest telefoniczna lub mailowa rezerwacja stolika przez klienta oraz poinformowanie obsługi o chęci realizacji vouchera przed złożeniem zamówienia, najlepiej w momencie dokonywania rezerwacji. Zrealizowanie vouchera po wystawieniu rachunku nie będzie możliwe bez wcześniejszego poinformowania obsługi.
 9. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu nabywcy.
 10. Vouchery otrzymane przez jeden podmiot nie sumują się, tj. klient posiadający większą ilość voucherów nie może wykorzystać ich jednocześnie podczas jednej wizyty w restauracji.
 11. Vouchery nie obejmują zamówień na wynos, na dowóz ani usług cateringowych.
 12. Oferta voucherów do restauracji nie obowiązuje w wybrane dni świąteczne – gdy restauracja jest nieczynna, lub podczas trwania imprez zamkniętych. Informacja o dniach wyłączonych z promocji voucherów dostępna jest pod numerem telefonu restauracji lub pod kontaktowym adresem mailowym restauracji.
 13. Posiadacz zobowiązany jest do przekazania restauracji oryginału vouchera. 
 14. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 15. Restauracja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez restaurację, po udostępnieniu zmienionego regulaminu. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez nabywcę vouchera z momentem dokonania zapłaty.
 16. Lista restauracji w których istnieje możliwość zrealizowania vouchera: